TRANSAKCJA CIRS NIEWAŻNA. BANK ODDA 24 MLN ZŁ

To niezwykła historia o smutnym początku i przepięknym zakończeniu. Najpierw bank zaoferował firmie transakcję CIRS na jenie japońskim, mającą minimalizować koszty działalności spółki. Później okazało się, że produkt ma charakter rujnująco spekulacyjny i spowodował stratę kilkunastu milionów złotych. Próba sądowego odzyskania środków zakończyła się w I Instancji niepowodzeniem - Sąd nie dostrzegł nieprawidłowości w działaniach [...]

By | 2021-04-22T16:09:06+00:00 'kwiecień 22, 2021'|Bez kategorii|

BANKOWE OPCJE WALUTOWE NIEWAŻNE NA KWOTĘ 7 MLN ZŁ

Kilka tygodni temu udało się uzyskać kolejny korzystny wyrok Sądu Okręgowego w sprawie dotyczącej sławetnych transakcji opcyjnych, które w 2008 r. pogrążyły wiele polskich firm. Jeżeli wyrok się uprawomocni, klient będzie mógł odzyskać od banku blisko 7 mln zł oraz dodatkowo odsetki liczone od 2014 r. Spółka z branży metalurgicznej podobnie jak wiele tysięcy innych [...]

By | 2020-04-14T15:12:25+00:00 'kwiecień 14, 2020'|Bez kategorii|

WYROK TSUE W SPRAWIE FRANKOWEJ NIE JEST AŻ TAK ISTOTNY. NIEUCZCIWOŚĆ KREDYTÓW CHF LEŻY DUŻO GŁĘBIEJ

Wszystkie strony sporów frankowych z wypiekami na twarzy oczekują wyroku TSUE w sprawie kredytu indeksowanego polskiego konsumenta. Można dostrzec, iż rynek sporów frankowych jest już nagrzany, a po wyroku TSUE pewnie eksploduje i spodziewam się, że każda ze stron będzie widziała potwierdzenie własnych racji. Korzystne rozstrzygnięcie dla konsumentów będzie na pewno wsparciem w sporach frankowiczów [...]

By | 2019-10-02T10:14:03+00:00 'październik 2, 2019'|Bez kategorii|

KOLEJNE OPCJE WALUTOWE NIEWAŻNE – BANK BĘDZIE MUSIAŁ ODDAĆ BLISKO 11 MLN ZŁ (GDY WYROK SIĘ UPRAWOMOCNI).

Mam przyjemność poinformować o kolejnym korzystnym wyroku uzyskanym dla mojego klienta w sporze z jednym z banków o roszczenia z tytułu opcji walutowych. Sąd uznał zerokosztowe struktury opcyjne zawarte w 2008 r. za bezwzględnie nieważne, z uwagi na nierównomierny rozkład ryzyk, nieadekwatny do potrzeb firmy charakter produktu oraz rażące naruszenie standardów informacyjnych przez pracowników banku. [...]

By | 2019-09-30T09:27:13+00:00 'wrzesień 30, 2019'|Bez kategorii|

Pierwszy prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie stwierdzający nieważność umowy indeksowanej do CHF (I ACa 7/18) nie zostanie uchylony.

Pierwszy w Polsce prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie stwierdzający nieważność umowy indeksowanej nie zostanie już uchylony. Getin Noble Bank nie wniósł do Sądu Najwyższego skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 31 stycznia 2019 r. (I ACa 7/18) na mocy którego bank zmuszony był oddać na rzecz kredytobiorców prawie 3 mln zł.  Historia dzieje się [...]

By | 2019-07-16T18:50:43+00:00 'Lipiec 16, 2019'|Bez kategorii|

NIEWAŻNY CIRS Z RAIFFEISEN. KLIENT MOŻE ODZYSKAĆ 6 MLN ZŁ.

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał w tym tygodniu za nieważne transakcje CIRS oferowane przedsiębiorcy w 2008 r. przez Raiffeisen Bank. Sąd przyjął jednocześnie, iż z uwagi na brak związku transakcji z działalnością gospodarczą firmy okres przedawnienia wynosi 10 lat. Jeżeli wyrok się uprawomocni, klient będzie mógł odzyskać prawie 6 mln zł, które stracił w 2009 [...]

By | 2018-10-10T15:00:29+00:00 'październik 10, 2018'|Bez kategorii|

STRUKTURY OPCYJNE „TARN” JAKO WYPACZENIE ISTOTY ZABEZPIECZENIA.

Banki w 2008 r. oferowały przedsiębiorcom szereg produktów definiowanych jako strategie zabezpieczające przed ryzykiem walutowym (forwardy, opcje, cirsy). Jedną z takich strategii były tzw. struktury TARN, stanowiące złożenie opcji kupowanych przez klienta od banku i opcji sprzedanych bankowi w celu sfinansowania tego zakupu. Produkty te były opisywane jako instrumenty zerokosztowe (z uwagi na rzekomą wzajemną [...]

By | 2018-06-28T09:24:22+00:00 'czerwiec 27, 2018'|Bez kategorii|

KONSUMENT UWOLNIONY OD ŁUPIEŻCZYCH KOSZTÓW POŻYCZKI

Sąd Rejonowy w Działdowie (sygn. I C 5/17) wyrokiem z dnia 22 lutego 2018 r. uznał za abuzywne postanowienia umowy pożyczki zredagowanej przez firmę pożyczkową Profi Credit Polska SA, w części dotyczących kosztów tej umowy, w efekcie czego zamiast dochodzonych przez firmę prawie 15 tys. zł, Sąd zasądził na jej rzecz jedynie 3.100 zł tytułem [...]

By | 2018-06-08T20:31:20+00:00 'czerwiec 8, 2018'|Bez kategorii|

TRANSAKCJA CIRS NIEWAŻNA. MBANK MUSI ODDAĆ 2,9 MLN ZŁ.

W zeszłym tygodniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie zapadł wyrok w sporze klienta z mBankiem (dawnym BRE Bankiem), na mocy którego bank zobowiązany został prawomocnie do zwrotu blisko 2,9 mln zł tytułem zwrotu świadczenia nienależnego pobranego przez bank w ramach rozliczenia tzw. transakcji CIRS. Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie wyglądał następująco. Firma była związana z [...]

By | 2018-03-20T09:37:38+00:00 'Marzec 20, 2018'|Bez kategorii|

WYGRANA KLIENTA OPCYJNEGO Z BANKIEM CITI HANDLOWYM

W tym tygodniu w jednej z prowadzonych przeze mnie spraw Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za nieważną transakcję opcyjną zawartą przez klienta-przedsiębiorcę z Bankiem Handlowym w Warszawie SA (potocznie nazywanym Citi Handlowym) i zasądził na rzecz klienta zwrot świadczenia nienależnego pobranego przez bank z tytułu rozliczania tych opcji. Sąd uznał, iż klient w trakcie telefonicznego [...]

By | 2017-12-21T21:14:15+00:00 'grudzień 21, 2017'|Bez kategorii|