Loading...
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z ART. 299 KSH 2017-11-16T16:44:02+01:00

Odpowiedzialność z art. 299 KSH

Adwokat Dariusz Wółkiewicz reprezentuje także klientów w sporach z tytułu art. 299 ksh, nakładającego na członków zarządów spółek z o.o. odpowiedzialność za zobowiązania spółek.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, członkowie zarządu, którzy niż zgłosili w wymaganym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości nie ponoszą automatycznej odpowiedzialności za dług spółki i istnieje możliwość wykazania okoliczności wyłączających taką odpowiedzialność.

Mecenas Wółkiewicz reprezentował m.in. byłego członka zarządu w sprawie, w której Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie uwolnił klienta od odpowiedzialności za dług spółki w wysokości 150 tys. zł. (sygn. akt I ACa 1328/14).

Nasze Rekomendacje