Loading...
TRANSAKCJE CIRS 2017-11-16T16:41:29+01:00

Transakcje CIRS

Transakcje CIRS (zwane też CCIRS) to jednej z najbardziej zdegnerowanych produktów oferowanych przedsiębiorcom w 2007 r. Wystawiające na nieograniczone, wręcz rujnujące ryzyko walutowe, oferowane w walucie, w której firmy nie uzyskiwały wpływów, w żaden sposób nie związane z profilem działalności firm, w krótkim okresie powodowały milionowe straty (warto wskazać przykład firmy, która w 2 września 2008 r. zawarła tego typu transakcję pierwszy i jedyny raz, aby zamknąć ją przedterminowo w dniu 22 października 2008 r. ze stratą 7 mln zł – w lutym 2009 r. strata mogłaby być dwukrotnie wyższa).

Najczęściej oferowane jako produkty „zabezpieczające przed ryzykiem kursowym” oraz „szyte na miarę”, podobnie jak opcje w istocie służyły do generowania przez banki nieujawnionych i nieuzgodnionych z klientem ukrytych prowizji, kosztem wystawienia klienta na nieograniczone ryzyko walutowe związane najczęściej z walutą jen japoński.

Sądy powszechne coraz częściej uznają tego typu transakcje za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Nasze Rekomendacje