Loading...
KREDTY CHF 2017-11-16T16:39:29+01:00

Kredyty CHF (tzw. Walutowe)

Kredyty tzw. walutowe to jeden z przejawów wyższej inżynierii finansowej stosowanej przez banki wobec klientów, głównie w latach 2007-2008. Oferowane w warunkach skrajnej nierównowagi kontraktowej z jednoczesnym wyzyskaniem niewiedzy klientów w zakresie generowania nieujawnionej prowizji bankowej, z jednoczesnym przerzuceniem na klientów ryzyka walutowego na okres kilkudziesięciu lat.

Produkty te dotknięte są szeregiem wad, które ostatecznie mogą skutkować uznanie takich umów za nieważnych w całości lub dotkniętych abuzywnością poszczególnych postanowień.

Adwokat Dariusz Wółkiewicz reprezentuje jako pełnomocnik klientów w głośnej medialnie sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt XXIV C 1094/14), w której na rzecz konsumentów została zasądzona rekordowa w skali kraju kwota 2,1 mln zł z tytułu kredytu tzw. walutowego.

Nasze Rekomendacje