Loading...
POLISOLOKATY 2017-11-16T16:42:30+01:00

Polisolokaty

Polisolkaty to produkty finansowe, które w znacznej części okazywały się nie być ani polisami ani lokatami a stawały się kolejnym źródłem generowania marż za zawarcie tego typu produktu zarówno dla towarzystw ubezpieczeniowych jak i banków (za pośrednictwo), gdzie ubezpieczyciel albo nie ponosił w ogóle ryzyka ubezpieczeniowego albo ponosił je w znikomej części.
Najczęściej temat polisolokat rozbija o kwestię opłaty likwidacyjnej, stanowiących nawet 80-90% wartości polisy.

Pobranie opłaty likwidacyjnej przez ubezpieczyciela często udaje się podważyć, niemniej nie zawsze wynikają z tego wymierne korzyści dla klienta, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wartość polisy od momentu zakupu wielokrotnie spadła.
Część sądów uznawała jednak całość polisy za nieważną z uwagi na sprzeczność takiej umowy z naturą ubezpieczenia jak również z uwagi na dowolność i arbitralność w określaniu wartości aktywów netto przez ubezpieczyciela, w zupełnym oderwaniu od indeksów jednostek na których oparta była część inwestycyjna polisolokaty.

Publikacja na powyższy temat:

Nasze Rekomendacje