Loading...
TRANSAKCJE OPCYJNE 2017-11-16T16:40:30+01:00

Transakcje Opcyjne

Transakcje opcyjne, a ściślej – zerokosztowe struktury opcyjne, były źródłem potężnych problemów finansowych tysięcy przedsiębiorców w latach 2008 i późniejszych.
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów przeciwko kilkunastu bankom, setki przeanalizowanych stron dokumentacji bankowych, godziny przesłuchań pracowników bankowych, dziesiątki minut odsłuchanych nagrań rozmów telefonicznych pozwoliły na odtworzenie rzeczywistego mechanizmu działania banków, które dążąc do wygenerowania niejawnionej klientowi, nieuzgodnionej z klientem i nieprzewidzianej w umowie marży, wystawiały na nieograniczone ryzyko walutowe a same struktury opcyjne częstokrotnie pozbawione były sensu ekonomicznego.

Ukryty i rażąco nieuczciwy mechanizm tych manipulacji powoduje, iż transakcje te można wzruszyć, nawet w przypadku zawartej wcześniej ugody a także przegranej prawomocnie sprawy sądowej.

Nierzadko oferowanie i zawieranie struktur opcyjnych wiązało się z przestępczym wprowadzeniem w błąd, co oznacza, iż przedawnienie roszczeń z tytułu tych transakcji nie może przedawnić się wcześniej, niż przedawnienie roszczenia z tytułu przestępstwa (a więc co najmniej 15 lat) od zawarcia transakcji.

Nasze Rekomendacje