Loading...
SPRAWY KARNE I KARNO-SKARBOWE 2017-11-16T16:44:51+01:00

Sprawy karne i karno-skarbowe

Adwokat Dariusz Wółkiewicz reprezentuje klientów w sprawach karnych oraz karno-skarbowych. Podejmuje się reprezentacji pokrzywdzonych przestępstwami w sprawach z oskarżenia publicznego, jak również w sprawach z subsydiarnego aktu oskarżenia (gdy organ ścigania dwukrotnie odmawia wszczęcia postępowania lub dwukrotnie umarza postępowanie) oraz prywatnego aktu oskarżenia (przy przestępstwach pomówienia lub znieważenia).

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z przestępstwami gospodarczymi (m.in. oszustwo – art. 286 kk, działanie na szkodę wierzycieli art. 300 kk), także przeciwko pracownikom instytucji finansowych.

Występuje również w sprawach karno-skarbowych. Występował jako jeden z obrońców w sprawie przed Sądem Okręgowym w Katowicach, gdzie klienci zostali uniewinnieni od zarzutu doprowadzenia do uszczuplenia podatku dochodowego i VAT na łączną kwotę ponad 3 mln zł.

Reprezentował także pokrzywdzonych w sprawie, gdzie prawomocnie skazano sprawcę przestępstwa oszustwa, który to mechanizm oszustwa został przedstawiony przez innych pokrzywdzonych w programie Państwo w Państwie, odcinek pt. „Papierowe ciągniki”.

Nasze Rekomendacje