Loading...
21 12, 2017

WYGRANA KLIENTA OPCYJNEGO Z BANKIEM CITI HANDLOWYM

By | 2017-12-21T21:14:15+01:00 '21 grudnia, 2017'|Bez kategorii|

W tym tygodniu w jednej z prowadzonych przeze mnie spraw Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za nieważną transakcję opcyjną zawartą przez klienta-przedsiębiorcę z Bankiem Handlowym w Warszawie SA (potocznie nazywanym Citi Handlowym) i zasądził na rzecz klienta zwrot świadczenia nienależnego pobranego przez bank z tytułu rozliczania tych opcji. Sąd uznał, iż klient w trakcie telefonicznego [...]

16 11, 2017

UZASADNIENIE WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z DN. 04.10.17 (XXIV C 1094/14)

By | 2017-11-17T09:24:36+01:00 '16 listopada, 2017'|Uzasadnienia|

Zapraszam do zapoznania się z uzasadnieniem wyroku z dnia 4 października 2017 r. w głośnej medialnie sprawie, w której Sąd zasądził na rzecz reprezentowanych przeze mnie klientów kwotę 2,1 mln uznając kredyt indeksowany do CHF za nieważny z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego (Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 4 października, XXIV [...]