STRUKTURY OPCYJNE „TARN” JAKO WYPACZENIE ISTOTY ZABEZPIECZENIA.

Banki w 2008 r. oferowały przedsiębiorcom szereg produktów definiowanych jako strategie zabezpieczające przed ryzykiem walutowym (forwardy, opcje, cirsy). Jedną z takich strategii były tzw. struktury TARN, stanowiące złożenie opcji kupowanych przez klienta od banku i opcji sprzedanych bankowi w celu sfinansowania tego zakupu. Produkty te były opisywane jako instrumenty zerokosztowe (z uwagi na rzekomą wzajemną [...]

By | 2018-06-28T09:24:22+02:00 '27 czerwca, 2018'|Bez kategorii|

KONSUMENT UWOLNIONY OD ŁUPIEŻCZYCH KOSZTÓW POŻYCZKI

Sąd Rejonowy w Działdowie (sygn. I C 5/17) wyrokiem z dnia 22 lutego 2018 r. uznał za abuzywne postanowienia umowy pożyczki zredagowanej przez firmę pożyczkową Profi Credit Polska SA, w części dotyczących kosztów tej umowy, w efekcie czego zamiast dochodzonych przez firmę prawie 15 tys. zł, Sąd zasądził na jej rzecz jedynie 3.100 zł tytułem [...]

By | 2018-06-08T20:31:20+02:00 '8 czerwca, 2018'|Bez kategorii|